Optimizacija poslovanja u digitalnom okruženju

Preduzetnička agencija Aleksandra Tanaskovića – Traffic Guy fokusirana je na pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem u digitalnom okruženju. Pod osnovne usluge agencije spadaju: definisanje onlajn strategije kompanija i organizaciono planiranje u digitalnom okruženju.

U skladu sa potrebama klijenta, agencija takođe pruža konsultacije u procesu digitalne transformacije, a pod tim se podrazumevaju savetodavne aktivnosti u procesu transformisanja poslovnih procesa, smanjenja troskova poslovanja, analize podataka, definisanja ključnih indikatora performansi i njihova periodična analiza.